Ortodoncie - čelistní ortopedie - rovnátka

informace pro pacienty:

Léčba nepravidelného postavení zubů a čelistí pomocí rovnátek je již součástí moderního života. Dříve bylo nošení rovnátek spíše určeno dětem, dnes je srovnání zubů umožněno pacientům jakéhokoliv věku. Krásný úsměv je dnes důležitý a v řadě případů i jednou z podmínek kariéry, tj, podmínek vstupu do úspěšného profesního i osobního života.

Rovnátka (též označované jako ortodontický aparát)

je druh zdravotnické pomůcky, která slouží k narovnání, úpravě postavení, či usměrnění růstu zubů. Rovnátka se mohou dle potřeby použít pouze na horní nebo dolní čelist, či na obě čelisti zároveň. Ortodontických aparátů - rovnátek je velké množství, dělíme je na dvě hlavní skupiny – snímací a fixní.

Fixní rovnátka

Jsou v ústní dutině nepřetržitě po celou dobu léčby. Jsou nalepena buď z vnější strany zubů či jazykové strany (tzv. lingvální). Častěji se používají rovnátka nalepená z vnější strany zubů. Důvody jsou takové, že lingvální rovnátka nelze vždy použít, dále jejich použití je náročnější pro pacienta i lékaře. Také jejich cena je výrazně vyšší.

Snímací rovnátka

Může pacient sám vyjmout či nasadit. Nejčastěji se používají u dětí pro úpravu růstu čelisti a skusu. U dospělých pacientů je možné snímací rovnátka použít rovněž, ale jen pro méně závažné vady. Snímací rovnátka se také používají na udržení výsledků léčby fixními rovnátky.

Fóliová rovnátka

(tzv. neviditelná rovnátka) jsou měkké plastové fólie vyrobené podle otisku čelistí pacienta. V průběhu léčby se obměňují. Jedná se o speciální druh snímacích rovnátek, protože je lze z úst kdykoliv vyjmout.

Závěr či srovnání 

Fixní aparát klade větší požadavky na ústní hygienu pacienta, neboť bylo prokázáno, že tvorba plaku je v průběhu nošení tohoto typu rovnátek vyšší. Pacientům s nedostatečnou ústní hygienou nemusí lékař fixní aparát nasadit. Fixním aparátem je možné srovnat zuby do detailů. 

Snímací aparát je výrazně levnější, méně náročnější na hygienu. Lze jej kdykoliv vyjmout z úst. Pokud ho však bude pacient nosit málo, tak nebude fungovat. Snímací aparát neumí vyrovnat detailně postavení zubů.

Jak probíhá léčba - jednotlivé fáze

V první návštěvě lékař seznámí pacienta s jeho vadou, způsobem léčby, typem rovnátka a cenou. Pokud s tímto návrhem pacient souhlasí, bude následovat vlastní léčba. Před zahájením bude potřeba zhotovit rtg. snímky a otisky chrupu. Podle této dokumentace si lékař vytvoří podrobný léčebný plán.

Léčba

Aktivní léčba se skládá z několika fází. Například u fixního aparátu je možné jej nasazovat postupně na jednotlivé skupiny zubů. U snímácích rovnátek se lékař řídí podle prořezávání jednotlivých zubů. 

Retence

Neboli udržení výsledku léčby následuje po aktivní léčbě. Pokud se pacient neřídí pokyny lékaře hrozí částečný až celkový návrat k původnímu stavu chrupu. Proto je potřeba dobu retence dodržet.

Nejviditelnějším typem a zároveň častějším typem rovnátek je fixní aparát, a proto vás seznámíme s jeho skladbou

Mezi hlavní části rovnátek jsou ortodontické zámky,  které  jsou nalepeny na zuby.

keramické zámky Vitrine 

  zlaté zámky, ale nejčastěji se používají zámky z  nerezové slitiny nebo z  bílé keramické hmoty. Zámečky jsou nejčastěji umístněné z přední strany zubů, tj. ze strany rtů. V některých případech jde ale umístnit zámky z vnitřní strany zubu, tj od jazyka. Rovnátka tak nejsou viditelná. Tuto techniku nelze použít vždy, záleží na rozhodnutí lékaře.   

obr. lingvální zámky, tj. ze strany od jazyka

Pro navázání oblouku do zámku je možné použít různobarevné elastické ligatury (gumičky) nebo jemné drátěné ligatury. 

Samoligovací zámky

 jsou zámky vybavené vlastním fixačním zařízením.

obr.samoligovací zámky

Kroužky

Kovové kroužky obepínají celý zub po obvodu, na kterém jsou nalepeny. Původně se používaly na všechny zuby. Nyní je používáme nejčastěji pouze na stoličky (1. a 2. moláry), protože zde působí největší žvýkací tlak a hrozilo by odlepení zámků. Na kroužky je rovněž možné použít zámky na uchycení transpalatinálních oblouků (třmenů). Z vnější strany je na kroužku je připevněna kanyla, která slouží k uchycení hlavního oblouku.

Kanyly

Pokud není nutné použít kroužky, je možné  kanyly nalepit přímo na vnější stranu zadních zubů jako zámky. Slouží hlavně  k za chycení konců drátu.

 

Ortodontický oblouk (drát)

 Ortodontický drát je hlavním aktivním prvkem rovnátek. Pomocí kroužků a zámků je síla drátu přenášena na jednotlivé zuby a tím dochází k jejich pohybu. Existuje velký výběr  drátu pro ortodoncii podle jejich síly a pružnosti. Vlastnosti drátů závisí na použitém materálu , nejčastěji používané jsou  slitiny Titanu označované jako NITI, a TMA . Dále se používají oblouky z nerezové oceli. Oblouky se v průběhu léčby mění, nejčastěji od nejměkčích po nejtvrdší. NITI dráty jsou elastičtější, jsou schopny udržet přijatelný rozsah síly na delší dráze, proto se používají v úvodu léčby. Nerezové dráty jsou silnější a působí větší silou na kratší dráze, proto jsou vhodné pro dorovnání malých detailů v postavení zubů na konci léčby. TMA oblouky jsou pružnější než ocelové a dají se tvarovat, proto se používají pro aktivní pohyb zubů většího rozsahu.  Jak postupuje léčba Jak Síla tahu nesmí být příliš velká S

RovnátkaRRovnátka

se mohou skládat ještě z další řady materiálů, každé rovnátko je svým způsobem originál, navržený a sestavený specialistou, ortodontistou, na konkrétní případ každého pacienta. Výše uvedený popis je proto pouze velice stručným popisem a základní informací určený především pacientům.  

Existuje celá řada důležitých dílů, prostředků a nástrojů určených pro ortodoncii,  přehled najdete  zde. 

  Jeden ze zakladních a asi i prvních materiálů které dodáváme pro ortodoncii a se kterými se setkáte jsou separační gumičky.

Separační gumičky

 Separační gumičky jsou gumová kolečka, která mají za úkol zuby oddálit - vytvořit prostor pro kroužek. Zavádějí se zpravidla několik dní před nasazováním kroužků. 

další informace  viz. kontakt

další informace

další informace